Bao-Yu
Bao-Yu Origin:
Chinese
Bao-Yu Pronounce:
Meaning of Bao-Yu:
The Chinese name Bao-Yu means - precious jade
Bao-Yu in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Bao-Yu?
BOYS
GIRLS
+ Bao-Yu

Meaning and origin of the baby name bao-yu. Meaning of bao-yu. What does bao-yu mean? bao-yu origin. Information about bao-yu.

Bao-Yu originates in Chinese language and means The Chinese name Bao-Yu means - precious jade