Egbertyne
Egbertyne Origin:
English
Egbertyne Pronounce:
Meaning of Egbertyne:
The English name Egbertyne means - a form of Egberta
Egbertyne in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Egbertyne?
BOYS
GIRLS
+ Egbertyne

Meaning and origin of the baby name egbertyne. Meaning of egbertyne. What does egbertyne mean? egbertyne origin. Information about egbertyne.

Egbertyne originates in English language and means The English name Egbertyne means - a form of Egberta