Pandu
Pandu Origin:
Indian
Pandu Pronounce:
Meaning of Pandu:
Pale.
Pandu in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Pandu?
BOYS
+ Pandu
GIRLS

Meaning and origin of the baby name pandu. Meaning of pandu. What does pandu mean? pandu origin. Information about pandu.

Pandu originates in Indian language and means Pale.